Viste barnehage

Oppdatering:

For å kunne tilfredsstille endringer i barnehagehverdagen jmf smittevernveilederen, er vi derfor nødt til å endre åpningstiden i barnehagen inntil videre.

Ny åpningstid er 8.30-15.30.

Vi viser ellers til info sendt ut på MyKid.

"Sammen skaper vi positive opplevelser for hverandre hver dag"

Viste barnehage er en kommunal 6 avdelingsbarnehage, som åpnet 2006. Det er en stor, flott og moderne barnehage med gode tekniske løsninger som gjør barnehagen god for både store og små.

Barnehagen er tilpasset alle aldersgrupper og tilrettelagt for barn med funksjonshemninger.

Uteplassen vår er stor og variert, og vi ligger i et område som innbyr til mange flotte og varierte turer.

Vi bruker MyKid som kommunikasjonskanal til foreldre. Der legger vi ut bilder, dagen i dag, månedsplaner og annen info. Der får informasjon om pålogging når barnet deres starter opp.