INFORMASJON, DOKUMENTER og vedtekter Randaberg kommune

DIVERSE INFORMASJON

For mer informasjon ang priser, søknad mm som er gjeldende for alle kommunale barnehager i Randaberg, trykk inn på linken under.

https://www.randaberg.kommune.no/innhold/barnehage-skole-familie/barnehager-i-randaberg/#heading-h2-3